Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII và BSNT năm 2023

 1. Thông tin chung:
 2. Báo cáo thực hiện Tuyển sinh:
 3. Báo cáo số sinh viên/học viên đang học:
 4. Báo cáo kế hoạch tuyển sinh:
 5. Báo cáo số lượng giảng viên:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:
  2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng:
 6. Báo cáo cơ sở thực hành:
 7. Báo cáo tổng hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh:

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172