Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

  • Lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường: xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn trường; đề ra chủ trương, đường lối, phương hướng lãnh đạo sát với điều kiện thực tiễn của Nhà trường và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, sinh viên.
  • Thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nước. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương theo quy định của Điều lệ Đảng.
  • Lãnh đạo các hoạt động của Nhà trường thông qua việc ban hành các nghị quyết, thông qua các chương trình công tác toàn khoá, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
  • Cụ thể hoá nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng cấp trên phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ nhà trường. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai chỉ thị, nghị quyết gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị trong từng năm học.

Văn bản - Biểu mẫu

Văn bản cấp trên

Số hiệu Loại văn bản  Trích yếu Cơ quan ban hành
Số 01-HD/TW
28/9/2021
Hướng dẫn BCH Trung ương
Số 24-QĐ/TW
30/72021
Quy định BCH Trung ương
Số 01-KL/TW
18/5/2021
Kết luận Bộ chính trị
Đề cương tuyên truyền Tài liệu BTG Trung ương
Đề cương tuyên truyền Tài liệu BTG Trung ương
Đề cương tuyên truyền Tài liệu BTG thành ủy
01-HD/TW Hướng dẫn Ban tổ chức Trung ương
HD09/BTCTW Hướng dẫn Ban Tổ chức trung ương
CV278-BTGDUK
11/5/2020
Công văn BTG Đảng Ủy khối
HD09/BTCTW Hướng dẫn Ban Tổ chức trung ương
29/QĐ-TW Quy định Ban chấp hành trung ương
30/QĐ-TW Quy định Ban chấp hành trung ương
KH289.ĐUK Kế hoạch Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
KH290.ĐUK Kế hoạch Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
CT45-TW Chỉ thị Ban chấp hành trung ương
CV29.ĐUK Công văn Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
CV288.ĐUK Công văn Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
291-HD/BTGĐUK Hướng dẫn Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
01-HD/BTGĐUK Hướng dẫn
04-HD/BTGĐUK Hướng dẫn Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
05-HD/BTGĐUK Hướng dẫn Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng
13-HD/BTCTU Hướng dẫn BTC Thành ủy

Biểu mẫu Kết nạp Đảng viên mới

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
1 Danh mục hồ sơ kết nạp Đảng
2 Mẫu trích yếu BB họp chi bộ xét kết nạp Đảng
3 Biên bản Đoàn khoa
4 Biên bản Chi đoàn
5 Mẫu 7-KNĐ Nghị quyết Đảng ủy
6 Mẫu 6 – KNĐ Nghị quyết Chi bộ
7 Mẫu 5 – KNĐ Tổng hợp ý kiến nhận xét
8 Mẫu 4b-KNĐ Ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú
9 Mẫu 4a-KNĐ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn
10 Mẫu 4-KNĐ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng
11 Mẫu 3-KNĐ Giấy giới thiệu người vào Đảng
12 Mẫu 2-KNĐ Lý lịch của người xin vào Đảng
13 Mẫu 1-KNĐ Đơn xin vào Đảng

Biểu mẫu Chuyển Đảng chính thức

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
1 Mục lục hồ sơ chuyển Đảng chính thức
2 Mẫu trích yếu BB họp chi bộ xét chuyển Đảng chính thức
5 Mẫu 14-KNĐ Nghị quyết Đảng ủy về xét chuyển Đảng chính thức
6 Mẫu 13-KNĐ Nghị quyết Chi bộ về xét chuyển Đảng chính thức
7 Mẫu 12-KNĐ Tổng hợp ý kiến nhận xét Đảng viên dự bị
8 Mẫu 12b-KNĐ Ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú
9 Mẫu 12a-KNĐ Nhận xét của Đoàn thể đối với Đảng viên dự bị
10 Mẫu 11-KNĐ Biên bản nhận xét Đảng viên dự bị
11 Mẫu 10-KNĐ Bản kiểm điểm Đảng viên dự bị

Biểu mẫu chuyển sinh hoạt Đảng

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
1 Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng
2 Mẫu trích yếu BB họp chuyển sinh hoạt Đảng (trong nước)
5 Mẫu trích yếu BB họp chuyển sinh hoạt Đảng (ngoài nước)
6 Mẫu tự kiểm cá nhân

Kế hoạch

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
01-KHLT/BTG.ĐUK-ĐUĐHTĐT 22/3/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu bầu cử đại biểu quốc hội và đại hiểu hội đồng nhân dân
01-KH/DU.HIU 03/02/2020 Kế hoạch tổ chức học tâp chuyên đề năm 2020

Thông báo

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
1 12-TB/ĐU.HIU Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi"
1 11-TB/ĐU.HIU Thông báo tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
1 10-TB/ĐU.HIU Thông báo tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021
1 81-TB/ĐUK Thông báo chiêu sinh lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính năm 2021
1 09-TB/ĐU.HIU Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
1 08-TB/ĐU.HIU Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
1 02-TB/ĐU.HIU Triển khai cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
2 03-TB/ĐU.HIU Phân công nhiệm vụ BCH Đảng bộ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
06-QĐ/ĐU.HIU 26/6/2020 Ban hành quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025
07-QĐ/ĐU.HIU 15/8/2020 Ban hành quy chế làm việc cùa UBKT đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025

Văn bản khác

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
1 14/5/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
02-HD/ĐU.HIU 30/01/2020 Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Đảng bộ HIU nhiệm kỳ 2020-2025

STT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Lê Khắc Cường Bí thư
2 ThS. Lê Thị Bé Phó Bí thư
3 ThS. Trần Ngọc Hải Ủy viên
4 ThS. Nguyễn Văn Nam Ủy viên
5 Đ/c Phạm Thụy Hoài Đông Ủy viên
6 Đ/c Nguyễn Thành Trung Ủy viên
7 Đ/c Đỗ Thị Thu Trâm Ủy viên

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ 1

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS Trần Ngọc Hải Bí thư
2 ThS Huỳnh Hoa Hồng My Phó Bí thư

Chi bộ 2

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS Lê Hải Đăng Bí thư
2 Võ Thị Mai Khanh Ủy viên

Chi bộ 3

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thành Trung Bí thư
2 Đỗ Thị Thu Trâm Phó bí thư

Chi bộ 4

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Thụy Hoài Đông Bí thư
2 Huỳnh Mỹ Tiên Phó Bí thư
3 Lê Thị Anh Ủy viên

Chi bộ 5

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS Nguyễn Văn Nam Bí thư
2 Huỳnh Thị Thu Thảo Phó Bí thư
3 Lê Thị Huỳnh Như Ủy viên

Liên Hệ

Thông tin liên hệ

♦ Số điện thoại: 028 73083456 (3623)

♦ Email: [email protected] or [email protected]

♦ Địa chỉ: Lầu 3, 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh

♦ Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6 (Sáng: 8:00 – 12:00; Chiều: 13:00 – 17:00)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172