Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

Chào mừng đến với Bộ môn Ngôn Ngữ Anh

(Mã ngành 7220201)

English below

Ngành Ngôn ngữ Anh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng được thành lập năm 1997. Với trên 22 năm phát triển, ngành Ngôn ngữ Anh đã đào tạo hàng ngàn cử nhân thành thạo tiếng Anh, thành công ở nhiều lãnh vực như quản lý, ngoại giao, biên phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh.

Mục tiêu đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Cử nhân Ngôn ngữ Anh có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Anh – Mỹ, có năng lực sử dụng tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng nghề nghiệp phù hợp để làm việc hiểu quả trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh (TESOL), biên phiên dịch, hoạt động truyền thông, quản lý trong doanh nghiệp, nhà hàng khách sạn, cơ quan ngoại giao, v.v. Chương trình hướng đến phát triển những công dân có năng lực toàn cầu, phù hợp với nền kinh tế- xã hội hội nhập quốc tế.

Chương trình được xây dựng theo hướng ứng dụng, gồm 3 chuyên ngành phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Biên/ phiên dịch, và Quản trị văn phòng và truyền thông.

Chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tăng cơ hội thực hành thực tập và giao lưu hội nhập quốc tế cho sinh viên.

Môi trường học tập đa văn hóa

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, 100% giảng viên tốt nghiệp sau đại học từ các nước tiên tiến. Sinh viên học tập với giảng viên bản xứ tiếng Anh từ năm học đầu tiên.

Sinh viên đến từ Việt Nam và các nước. Câu lạc bộ tiếng Anh Elders Talk, Câu lạc bộ cùng học Elders Buddy tạo sân chơi học thuật giúp sinh viên phát triển sở thích và kỹ năng.

HIU DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE

providing quality education for globally competent citizens

Since its establishment in 1997, the Department of English Language – Hong Bang International University has proudly provided B.A. education to thousands of graduates who majored in English language and worked successfully in diverse fields including management, international relations, tourism, interpretation, and English teaching.

Programs delivered

  • BA in English Language
  • BA in English Language and TEFL – jointly delivered by HIU and international universities.

The Empowering Educational Programs

The students are inspired to acquire extensive knowledge of the English language and world cultures, master a high level of English proficiency for working purposes, and gain sufficient skills in order to be employable in diverse professions in TESOL, interpretation and translation, tourism, and international relations, etc. The educational program aims at producing globally competent citizens ready for the globalized economy and society.

  • We offer 3 specializations that meet the demands of the fast-changing socio-economical climate: TESOL, Interpretation and translation, Business Management and Media.
  • We strongly enhance students’ employability skills and ensure that 100 % graduates gain employment upon graduation.
  • We promote the opportunities of industry practice and internships
  • We provide student exchanges with international universities

Our learning environment is multi-cultural and equipped with modern facilities.

The academic team is highly professional. 100% lecturers hold overseas postgraduate degrees from prestigious universities. Students will study with native English lecturers right from the first year.

Student clubs ELDers-Talk and ELDer-Buddy encourage co-learning and personal development.

Hình thức Tuyển Sinh

Theo 1 trong 6 phương thức tuyển sinh của liêng-cào tố : Tìm hiểu thêm

Đăng ký để được tư vấn tốt nhất:

Đăng ký ngay

Chương trình Liên kết

Cử nhân Ngôn ngữ Anh & giảng dạy tiếng Anh BA (Hons) English language TEFL

– Chương trình Cử nhân Du học tại chỗ hệ chính quy
– Toàn bộ chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Ban Tư vấn học tập của Bộ môn Ngôn ngữ Anh là những Giảng viên có nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết với công việc giảng dạy. Giảng viên sẽ tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và các bước học tập thật tốt cho sinh viên ngày càng tiến bộ. Hãy cùng gặp gỡ Ban Tư vấn học tập.

Gặp gỡ Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn Ngôn ngữ Anh.

Họ và Tên Chức vụ
1 PGS.TS. Trần Thủy Vịnh Trưởng khoa
2 Trưởng Bộ môn NNA
3 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn   Phó trưởng bộ môn NNA
4 ThS. Phạm Thị Khải Hoàn Phó trưởng Bộ môn NNA
5 ThS. Nguyễn Như Tùng Giảng viên + cố vấn học tập
6  ThS. Nguyễn Thị Bích Thảo Giảng viên + cố vấn học tập
7 ThS. Nhâm Thị Hoàng An Giảng viên + cố vấn học tập
8 ThS. Trần Thanh Trúc Giảng viên + cố vấn học tập
9 ThS. Trần Thị Hường Giảng viên + cố vấn học tập
10 Giảng viên + cố vấn học tập
11 Cô. Tiêu Bích San Giảng viên + cố vấn học tập
12 ThS. Nguyễn Trần Việt Hồng Giảng viên
13  ThS. Trần Quang Minh Giảng viên
14 ThS. Phạm Hòa Hiệp Giảng viên
15 ThS. Nguyễn Yến Khoa Giảng viên
15 ThS. Trần Đức Anh Giảng viên + cố vấn học tập
16 ThS. Nguyễn Thị Hồng Đào Giảng viên + cố vấn học tập
17 ThS. Reece Storey Giảng viên
18 ThS. Ngô Thảo Ngọc Giảng viên
19 ThS. Phạm Thị Hà Anh Giảng viên
20 ThS. Vương Thị Dạ Thảo Giảng viên

Mã ngành: 7220201

(English below)

1. Giới thiệu liêng-cào tố ngành học

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh được thiết kế trên cơ sở chương trình đào tạo tiên tiến của nhiều nước. Người học có thể chọn 1 trong 3 chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Biên/ phiên dịch, Thư ký văn phòng, là những chuyên ngành có nhiều cơ hội việc làm tốt với thu nhập cao.

2. Mục tiêu đào tạo

– Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong nghề nghiệp.

– Sinh viên tốt nghiệp có năng lực tiếng Anh đạt cấp độ C1 (bậc 5/6) theo khung năng lực CEFR.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Cử nhân Ngôn ngữ Anh có khả năng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực, làm việc tại các cơ quan ngoại giao, công ty liên doanh, giao dịch thương mại, dịch thuật… có sử dụng tiếng Anh;

– Cử nhân Ngôn ngữ Anh có thể theo học sau đại học các chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học Ứng dụng, Quản lý Giáo dục hoặc các chương trình tương đương tại Việt Nam và nước ngoài.

English 

1. Department Introduction

Our English language program is based on a combination of international curricula. Students can choose one of three majors: English Teaching Methodology, Translating/Interpreting, English for Administrative Purposes; all three majors offer abundance of job opportunities with high income.

2. Our Educational Goals

– The Bachelor degree at the English Language Department was designed to equip its holder not only with sufficient knowledge and professional skills but also with interpersonal skills, strong moral foundation and working ethics.

– Our graduates will reach level C1 (tier 5/6) according to the CEFR framework.

3. Job Opportunities after Graduation

– Bachelor Degree in the English Language provides an opportunity to teach English anywhere in Vietnam, work in the field of foreign affairs, seek employment with international companies, engage in international trade, translation and interpreting… English has become a crucial tool for any profession.

– Holders of our Bachelor Degree can pursue Masters and PhDs in: English Teaching Methodology, Applied Linguistics, Education Management or similar study programs in Vietnam or abroad.

Xem Chương trình đào tạo năm 2021:

Xem chương trình đào tạo năm 2019:

Facebook Fanpage:

Tin tức

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172