Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

Chào mừng đến với Khoa Xét nghiệm Y học

Vai trò của xét nghiệm Y học

Vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán ,điều trị và theo dõi điều trị:
Xét nghiệm sử dụng những máy móc trang thiết bị hiện đại để phân tích các mẫu máu, nước tiểu, dịch não tủy và các bệnh phẩm khác nhằm phát hiện và cung cấp những bằng chứng chính xác phản ánh đặc điểm và mức độ nặng nhẹ của bệnh. (xem thêm…)

Nhu cầu xã hội đối với ngành Xét nghiệm Y học

Với vai trò đặc biệt quan trọng như trên, nhu cầu xã hội về ngành xét nghiệm là cực kỳ to lớn: Tất cả các cơ sở y tế như phòng khám, bệnh viện, trung tâm y tế, viện nghiên cứu y học và các cơ sở đào tạo ngành sức khỏe đều cần có phòng xét nghiệm.

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Lịch sử hình thành và phát triển

Quy mô Đào tạo

Tổ chức nhân sự Khoa Xét nghiệm Y học

Các Bộ môn của khoa Xét nghiệm Y học

Media

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

+ PO1: Có kiến thức về nguyên tắc, cách đo, cách tính kết quả của các kỹ thuật xét nghiệm và nguyên lý hoạt động của các máy xét nghiệm đã được sử dụng tại trường và bệnh viện.
+ PO2: Có kiến thức về tổ chức phòng xét nghiệm (PXN) an toàn sinh học (ATSH), thiết lập và đánh giá được kế hoạch phòng ngừa nguy cơ ATSH. Có kiến thức về bảo đảm – kiểm tra chất lượng xét nghiệm, thiết lập và thực hiện được kế hoạch bảo đảm chất lượng cho phòng xét nghiệm tuyến tỉnh.
+ PO3: Có kiến thức về mối liên quan giữa các xét nghiệm và bệnh học.
+ PO4: Có kiến thức về các phương pháp nghiên cứu khoa học trong ngành xét nghiệm y học.
+ PO5: Có trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung Châu Âu, tiếng Anh chuyên ngành xét nghiệm theo tiêu chuẩn của khoa và trình độ tin học tương đương trình độ A khi tốt nghiệp.

Kỹ năng

+ PO6: Pha chế được các dung dịch chuẩn, thuốc nhuộm, thuốc thử, môi trường nuôi cấy theo từng chuyên khoa. Thực hiện được các xét nghiệm Hóa sinh, Huyết học, Ký sinh, Vi sinh, Tế bào và Giải phẫu bệnh bằng cách sử dụng các bộ thuốc thử bán sẵn. Sử dụng và bảo quản được các thiết bị xét nghiệm được học tại trường và bệnh viện.
+ PO7: Tổ chức và quản lý được hoạt động của PXN y học tuyến tỉnh đạt an toàn sinh học cấp 2. Thực hiện và đánh giá được nội và ngoại kiểm tra, biết tìm nguyên nhân sai số xét nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục.
+ PO8: Chủ trì được đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thuộc chuyên ngành xét nghiệm

Mức tự chủ và trách nhiệm

+ PO9: Trung thực, khách quan, cầu tiến, có y đức, đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với bệnh nhân và xã hội.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Kiến thức

PLO1. Vận dụng được các kiến thức khoa học xã hội và chính trị vào học tập, nghiên cứu và hành nghề.
PLO2. Vận dụng được các kiến thức y khoa cơ bản vào học tập, nghiên cứu và hành nghề chuyên khoa xét nghiệm.
PLO3. Trình bày được nguyên tắc của các kỹ thuật xét nghiệm và nguyên lý hoạt động của các máy xét nghiệm: Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Ký sinh trùng, Tế bào – Giải phẫu bệnh đã được học và hướng dẫn sử dụng tại trường và bệnh viện.
PLO4. Hiểu rõ các kiến thức về ATSH, thiết lập và đánh giá hiệu quả kế hoạch phòng ngừa nguy cơ ATSH.
PLO5. Hiểu rõ các kiến thức về bảo đảm – kiểm tra chất lượng xét nghiệm, thiết lập và đánh giá hiệu quả kế hoạch bảo đảm và kiểm tra chất lượng cho phòng xét nghiệm tuyến tỉnh.
PLO6. Áp dụng được các kiến thức y khoa cơ bản và xét nghiệm vào việc biện luận kết quả xét nghiệm.
PLO7. Hiểu rõ các phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xét nghiệm Y học.
PLO8. Đạt được trình độ tiếng anh tương đương B1 khung Châu Âu và trình độ tiếng anh chuyên ngành theo chuẩn của khoa khi tốt nghiệp.

Kỹ năng

PLO9. Thực hiện thành thạo các xét nghiệm thuộc chuyên ngành Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Ký sinh trùng, Tế bào – Giải phẫu bệnh đã được thực tập tại trường và bệnh viện.
PLO10. Pha chế chính xác và an toàn các dung dịch chuẩn, thuốc nhuộm, thuốc thử, môi trường nuôi cấy theo từng chuyên khoa. Sử dụng thành thạo và bảo quản đúng cách các thiết bị xét nghiệm được hướng dẫn sử dụng tại trường và bệnh viện.
PLO11. Thiết kế, tổ chức và quản lý được các hoạt động của PXN an toàn sinh học cấp 2. Phân tích nguy cơ và xử lý được các sự cố ATSH.
PLO12. Thiết kế, tổ chức và quản lý được chương trình bảo đảm – kiểm tra chất lượng xét nghiệm cho một phòng xét nghiệm tuyến tỉnh.
PLO13. Chủ trì hoặc tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Mức tự chủ và trách nhiệm

PLO14. Trung thực, khách quan, cẩn thận trong công việc chuyên môn; có y đức, đạo đức nghề nghiệp; có trách nhiệm với bệnh nhân và xã hội.
PLO15. Có ý thức phát triển nghề nghiệp, tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập liên tục suốt đời.

Khung Chương trình đào tạo

Bản mô tả chương trình đào tạo Hệ đại học chính quy ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2019

Bộ đề cương chi tiết phiên bản 2019

Thông tin chi tiết các Hệ đào tạo

Kế hoạch Đào tạo

Liên kết đào đạo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Quyết định thành lập hội đồng khoa học Khoa và các thành viên tham gia.

Bộ môn Hóa Sinh

Tiến Sĩ Nguyễn Chí Thanh – Trưởng Bộ môn

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y dược Cần thơ năm 2008
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học – Trường Đại Học Y dược TPHCM năm 2011
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học – Trường Đại học Y dược TPHCM năm 2018

Email: [email protected]

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Trung – Phó trưởng Bộ môn

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM năm 2002
 • Tốt nghiệp  Thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên chuyên ngành – Hóa Sinh  năm 2008

Email: [email protected]

Thạc Sĩ Vũ Hồng Hải – Phó trưởng Khoa XNYH

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2009
 • Tốt nghiệp  Thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên chuyên ngành Sinh học – 2014

Email: [email protected]

Thạc Sĩ Lê Phan Vi Na

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng khoa Kỹ Thuật  Xét Nghiệm Y Học năm 2012
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại Học Khoa Học Tự Tự Nhiện -TP.HCM chuyên ngành Sinh học năm 2016

Email: [email protected]

Thạc Sĩ Nguyễn Ngọc Minh Thư

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2013
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên chuyên ngành Sinh học năm 2016

Email: [email protected]

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bảo Minh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2014
 • Thạc sĩ Xét nghiệm- Đại học Y dược TP.HCM – 2021

Email: [email protected]

Cử nhân Huỳnh Quốc Tải

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2017
 • Hiện nay đang là học viên sau đại học trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

Email: [email protected]

Bộ môn Huyết Học

PGS.TS Nguyễn Thị Nga – Trưởng Bộ môn

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học  Ngành học: Sinh học. Năm 1976.  Nơi đào tạo: Đại Học Sư phạm Vinh 
 • Tốt nghiệp Thạc Sĩ  Ngành học: Di truyền. Năm 1978 – Đại học Sư phạm Hà Nội 1
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ Ngành học: Công nghệ Sinh học – Di truyền học. Năm 1989 – Viện HLKH Liên Xô
 • Phó giáo sư Ngành Sinh học – Di truyền học. Năm 2010

Email: [email protected]

PGS.TS Hà Thị Anh – Trưởng khoa XNYH

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học  Ngành học: Bác sĩ. Năm 1978.  Nơi đào tạo: Trường Đại Học Y Dược TP. HCM 
 • Tốt nghiệp Tiến Sĩ chuyên  Ngành học: Huyết Học. Năm 2007 – Trường Đại học Y Hà Nội

Email: [email protected]

Cử nhân Vũ Thị Hải Yến – Phó trưởng Bộ môn

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2012
 • Hiện đang là học viên sau đại học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Email: [email protected]

Thạc sĩ Nguyễn Cẩm Hoàng

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2010
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ – Ngành học: Dược lý và dược lâm sàng. Năm 2020. Trường Đại học Y dược TP.HCM

Email: [email protected]

Cử nhân Huỳnh Thị Thu Thảo

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2014
 • Hiện đang là học viên sau đại học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Email: [email protected]

Cử nhân Nguyễn Anh Xuân

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2013
 • Hiện đang là học viên sau đại học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Email: [email protected]

Cử nhân Ngô Thị Saly

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2017
 • Hiện đang là học viên sau đại học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Email: [email protected]

Bộ môn Vi – Ký Sinh

Thạc Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh – Phó trưởng bộ môn

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Mở Bán Công TPHCM chuyên ngành Công Nghệ Sinh học môi trường năm 2004
 • Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên chuyên ngành  Sinh Học năm 2005
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ngành Sinh Học năm 2008

Email: [email protected]

Thạc sĩ Trần Thụy Nhật Anh – Phó trưởng bộ môn

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Quốc Tế Hồng bàng năm 2015
 • Tốt nghiệp Thạc Sĩ Xét Nghiệm – Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2019

Email: [email protected]

Cử nhân Nguyễn Thị Hiện 

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm Trường Đại học Y Dược 1991

Email: [email protected]

Thạc Sĩ Võ Thị Trinh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại  Đại học Sư phạm TP. HCM., chuyên ngành  Sinh học năm 2006
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, chuyên ngành Vi sinh học năm 2011

Email: [email protected]

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2015
 • Tốt nghiệp thạc sĩ Xét nghiệm – Đại học Y dược TP HCM năm 2020

Email: [email protected]

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh

Học vấn:

 • Thạc sĩ Di truyền – Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM- 2021
 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2014

Email: [email protected]

Cử nhân Đặng Thị Ngọc Hân

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2012
 • Hiện đang là học viên sau đại học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Email: [email protected]

Cử nhân Nguyễn Bích Duyên

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – liêng-cào tố năm 2013
 • Hiện đang là học viên sau đại học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Email: [email protected]

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nhật

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng năm  2018
 • Thạc sĩ Di truyền – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM – 2023

Email: [email protected]

“Tôi là một trong những người cho rằng khoa học đẹp vô cùng. Nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm không chỉ là nhà kỹ thuật: anh ta cũng là một đứa trẻ đặt mình trước những hiện tượng tự nhiên gây ấn tượng cho anh ta như một câu chuyện cổ tích."

Marie Curie

Đề tài Giảng viên

Vi Sinh

Khảo sát độ nhiễm khuẩn tiền Việt Nam

Khảo sát mức độ nhiễm khuẩn của tiền Việt Nam tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Huyết Học

Tần số điểm đa hình rs12979860 và rs8099917

Tần số điểm đa hình rs12979860 và rs8099917 trên gen IL28B ở bệnh nhân nhiễm virus viêm gan siêu vi C

Hóa Sinh

Sự thay đổi giá trị của một số xét nghiệm hóa sinh

Sự thay đổi giá trị của một số xét nghiệm hóa sinh trong
huyết tương được chống đông…

Lĩnh vực khác

Khảo sát độc tính cấp và khả năng chống oxy hóa

Khảo sát độc tính cấp và khả năng chống oxy hóa của cây sậy Phragmites australis (Cav.) Trin.

Đề tài Sinh viên

Tầm soát nguy cơ đái tháo đường

Tầm soát nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở SV khoa Xét nghiệm Y học – Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Khảo sát tỉ lệ tăng CT và TG

Khảo sát tỉ lệ tăng Cholesterol và TG ở SV khoa Xét nghiệm Y học – Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Tiếng Anh chuyên ngành Xét nghiệm Y học

“Dear students,

These extra reading below will give you more knowledge related to your major. They are divided into the following four departments: haematology, biochemistry, microbiology and parasitology. After completing the reading, you may gain more points for your record if you can correctly answer the questions related to the reading. Please send your answers to the email correlating to your department: Hematology: [email protected] ; Biochemistry: [email protected] ; Microbiology: [email protected] ; Parasitology: [email protected] .

Last but not least, please take a moment to recognize the amazing lecturers from the Medical Laboratory Technology of Hong Bang University for preparing the reading and questions."

Reading 5

Nucleic acids

Aim of the exercise: to learn about some of the
properties of nucleid acid

See more

Reading 4

Enzymes

Aim of the exercise: to learn about some of the
properties of enzymes

    Almost all biochemical reactions require
the participation of biological catalysts (biocatalysts), called enzymes

Reading 3

Phospholipids, steroids and fat-soluble vitamins

Aim of the exercise: to isolate phospholipids and study of their composition; to detect certain steroids and vitamins

Reading 2

Carbohydrates

Aim of the reading: to learn about some of the properties of simple and complex sugars.

Reading 1

Amino acids and proteins

Aim of the reading: to learn about some of the properties of amino acids and proteins.

Reading 1

Erythrocytes (red blood cells or RBCs)

Aim of the reading: to know some basic knowledge about Erythrocytes (red blood cells or RBCs).

Reading 2

Platelets 

Aim of the reading: to know some basic knowledge about Platelets

Reading 1

Prokaryotic cell structure

Aim of the reading: to know nucleoid and cytoplasmic structures.

Reading 2

Catalase test

Reading 3

Lysin Iron Agar (LIA)

This test is used to differentiate gram negative bacilli

WORMS

Ascariasis

Aim of reading: to know general information and clinical aspect of Ascariasis.

Trichuris trichiura

Aim of reading: to know general information and clinical aspect of Trichuris trichiura

Thông tin Khoa học

T

Phương pháp mới trong chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét

Ngoài máu thì nước tiểu đã được chứng minh có thể phát hiện nhanh ký sinh trùng sốt rét. Nghiên cứu gần đây chứng minh nước bọt cũng có thể phát hiện nhanh sốt rét.

T
T
T

Khám phá kháng thể “cực mạnh" có thể hóa giải SARS-CoV-2 bằng công nghệ LIBRA-seq

Nghiên cứu từ đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ công bố trên tập chí Cell Reports ngày 15 tháng 9 cho kết quả phân lập thành công kháng thể kháng SARS-CoV 2 từ bệnh nhân đã hồi phục.

SAR-CoV 2 làm thay đổi hình dạng tế bào máu

Kết quả nghiên cứu cho thấy hình dạng tế bào hồng cầu, bạch cầu bị thay đổi không chỉ ở những bệnh nhân đang nhiễm mà còn kéo sau khi đã điều trị hết virus.

SAR-CoV 2 gây ảnh hưởng đến thận và khứu giác

Ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi, SAR-CoV2 còn tác động đa cơ quan biểu hiện sớm có thể thấy là sự thay đổi khứu giác cùng việc nhiễm lâu dài có tác động đến thận.

Đại học Stanford phát triển một thiết bị cầm tay để phát hiện nhanh nồng độ amoniac trong máu

Trong số ra vào tháng 8/2020 của ACS Sensors, Chu, Kanan, Veltman và các đồng nghiệp Natalia Gomez-Ospina và Chun Tsai đã công bố sản phẩm hợp tác của họ: một máy đo lượng amoniac cầm tay, giống như máy đo đường huyết dùng để đo lượng đường trong máu – đánh giá mức độ amoniac từ một ngón tay hoặc dái tai.

Chuyển hóa glucose ở não và lợi ích của luyện tập Aerobic ở người mắc bệnh Alzheimer 

Bệnh Alzheimer (1906 – Alois Alzheimer) là một chứng mất trí nhớ phổ biến nhất. Hiện trên thế giới, Alzheimer ảnh hưởng đến khoảng 10% các cá nhân 65 tuổi, với tỷ lệ này tăng gấp đôi mỗi năm năm lên đến 80 tuổi. Dự tính năm 2030 là 75,6 triệu người. Các phương pháp điều trị hiện tại chỉ giúp giảm một phần nhỏ triệu chứng bệnh, bệnh không thể chữa khỏi, là một trong những bệnh gây tốn kém nhất cho xã hội [2,3].

Sự khác biệt trong tích lũy đột biến gen có thể giúp dự đoán tuổi thọ và khả năng sinh sản 

Sự khác biệt về tỷ lệ tích lũy đột biến gen ở người trưởng thành khỏe mạnh có thể hỗ trợ cho việc dự đoán tuổi thọ ở cả 2 giới và số năm sinh sản bình thường còn lại của phụ nữ, theo các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Utah.
Được xem là nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực này, nghiên cứu cho thấy những cá nhân trưởng thành có ít đột biến gen hơn theo thời gian sống lâu hơn 5 năm so với những người có nhiều đột biến gen hơn.

Chế độ ăn Ketogen giúp ngăn ngừa bệnh cúm 

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 05/11/2019 trên tạp chí Science Immunology, những con chuột được cho ăn chế độ ăn ketogen (90% calo đến từ chất béo và ít hơn 1% từ carbohydrate) có khả năng chống lại virus cúm tốt hơn những con có chế độ ăn giàu carbohydrate. Tác dụng bảo vệ dường như được gia tăng bởi tế bào gamma-delta T ở phổi động vật, tạo ra các tế bào biểu mô trong đường thở để tiết ra nhiều chất nhầy bẫy virus.

Giá trị của các thông số sinh hóa nước tiểu trong dự đoán mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19

Coronavirus là một loại RNA virus với hệ gen RNA sợi dương có vỏ bọc có thể phát triển trong các tế bào biểu mô và chủ yếu gây nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng (SARS) và gây bùng phát cấp của viêm phế quản mãn tính (AECB) ở người và dịch SARS-CoV gây ra sự hoảng loạn xã hội lớn trong năm 2003 [1]. Một loại coronavirus mới, được xác định là SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc [2].

Một số hiểu biết về cấu trúc của Corona Virus

Các Corona virus đã vượt qua hàng rào ký chủ loài và gây viêm phổi tử vong ở người bắt đầu từ thế kỷ 21: hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính do chủng virus Corona (SARS-CoV)(7, 19), hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông (Middle-East respiratory syndrome coronavirus)(44) (MERS-CoV), và SARS-CoV-2 (14, 46).

Biểu mẫu

Mẫu đơn gia hạn đóng học phí.
Mẫu đơn điều chỉnh đăng ký môn học.
Mẫu đơn đề nghị hoãn học, hoãn thi.
Mẫu đơn đề nghị chuyển ngành.
Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập.
Mẫu đơn xin thôi học.
Mẫu Phiếu yêu cầu.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHOA XNYH NĂM 2022-2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHOA XNYH NĂM 2022-2023

Vào chiều ngày 13 tháng 7 năm 2023, hội nghị TK năm học 2022 -…

Xem thêm
SINH VIÊN KHÓA K19 THỰC HÀNH BỆNH VIỆN

SINH VIÊN KHÓA K19 THỰC HÀNH BỆNH VIỆN

Bài viết này để khoe với các bạn sinh viên các năm 1,2,3 là anh…

Xem thêm
NGÀY HỘI TRUYỀN THỐNG KHOA XNYH LẦN 1

NGÀY HỘI TRUYỀN THỐNG KHOA XNYH LẦN 1

Ngày 22 tháng 4 vừa qua đã ghi dấu một sự kiện đặc biệt của…

Xem thêm
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CTĐT

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CTĐT

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 vừa qua, Khoa đã tổ chức Hội nghị…

Xem thêm
KHOA XNYH ĐẠT GIẢI NHÌ THIẾT KẾ GIAN HÀNG

KHOA XNYH ĐẠT GIẢI NHÌ THIẾT KẾ GIAN HÀNG

Khi dư âm giải nhì văn nghệ chưa dứt thì 1 giải nhì bất ngờ…

Xem thêm
KHOA XNYH ĐẠT GIẢI NHÌ VĂN NGHỆ CẤP TRƯỜNG

KHOA XNYH ĐẠT GIẢI NHÌ VĂN NGHỆ CẤP TRƯỜNG

Đây là 1 bài viêt cảm ơn. Thực sự giờ này khoa mới rảnh để…

Xem thêm
HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA XNYH NĂM 2022

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA XNYH NĂM 2022

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2022, để chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày…

Xem thêm
CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA XNYH

CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA XNYH

Còn gì rén hơn 2 chữ "thuyết trình". Vậy mà các bạn sinh viên đại…

Xem thêm
NGÀY SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NĂM 2022-2023

NGÀY SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NĂM 2022-2023

Cuối cùng thì ngày hội ngộ của các tân sinh viên khoá 2022 - 2023…

Xem thêm
LỄ ĐÓN TIẾP HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022-2023

LỄ ĐÓN TIẾP HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022-2023

Còn gì vui hơn ngày khai giảng các bạn nhỉDù là các anh chị học…

Xem thêm
KHOA XNYH THAM GIA SỰ KIỆN HIU-SAILING DAY

KHOA XNYH THAM GIA SỰ KIỆN HIU-SAILING DAY

Tiếp nối chuỗi sự kiện Be a HIUer được tổ chức tại Khoa Xét nghiệm…

Xem thêm
KỲ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA 1 XNYH 2022-2023

KỲ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA 1 XNYH 2022-2023

Ngày 27 tháng 8 năm 2022, kỳ thi tốt nghiệp CK 1 đã được khoa…

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH “MỘT NGÀY LÀM NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM”

CHƯƠNG TRÌNH “MỘT NGÀY LÀM NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM”

Vậy là đợt đầu tiên cuả chuỗi sự kiện trải nghiệm 1 ngày làm nhân…

Xem thêm
GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY VIDEO TUYỂN SINH

GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY VIDEO TUYỂN SINH

Các thầy cô cảm thấy tâm đắc nhất khi làm việc tại khoa, đó là…

Xem thêm
SINH VIÊN XNYH PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

SINH VIÊN XNYH PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 22, các sinh viên và giảng viên của khoa…

Xem thêm
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 KHOA XNYH

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 KHOA XNYH

Để nhìn lại các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc…

Xem thêm
KHOA XNYH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTĐT THÀNH CÔNG

KHOA XNYH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTĐT THÀNH CÔNG

Ngày 26 tháng 6 năm 2022 ghi nhận kết quả mỹ mãn của 1 chặng…

Xem thêm
KHOA XNYH THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

KHOA XNYH THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

Vừa qua, khoa XNYH đã tiến hành thẩm định 1 số giáo trình với mong…

Xem thêm
KHAI GIẢNG KHÓA SAU ĐẠI HỌC 2022-2023

KHAI GIẢNG KHÓA SAU ĐẠI HỌC 2022-2023

Ngày 27 tháng 4 năm 2022 đánh dấu 1 cột mốc lớn của khoa Xét…

Xem thêm
SINH VIÊN KHÓA K18 THỰC HÀNH BỆNH VIỆN

SINH VIÊN KHÓA K18 THỰC HÀNH BỆNH VIỆN

Hôm nay là ngày đầu tiên các sinh viên năm 4 của khoa Khoa Xét…

Xem thêm
NGÀY HỘI TUYỂN SINH HIU OPEN DAY

NGÀY HỘI TUYỂN SINH HIU OPEN DAY

Lại bắt đầu 1 mùa HIU Open day rồi các bạn sinh viên ơi. Đây…

Xem thêm
SINH VIÊN KHOA XNYH ĐƯỢC LÌ XÌ ĐẦU NĂM

SINH VIÊN KHOA XNYH ĐƯỢC LÌ XÌ ĐẦU NĂM

Khai xuân là phải hoành tráng như lớp 19DH Xn3 nha, cô Thảo - cố…

Xem thêm
CÁC SINH VIÊN KHOA XNYH 5 TỐT CẤP TRƯỜNG

CÁC SINH VIÊN KHOA XNYH 5 TỐT CẤP TRƯỜNG

Ta nói tự hào gì đâu sinh viên khoa mình đạt danh hiệu sinh viên…

Xem thêm
SINH VIÊN KHOA XNYH TRỞ LẠI TRƯỜNG ĐẦU NĂM 2022

SINH VIÊN KHOA XNYH TRỞ LẠI TRƯỜNG ĐẦU NĂM 2022

Sau hơn 6 tháng ngưng học vì tình hình dịch bệnh, các bạn sinh viên…

Xem thêm
20-11 ĐẶC BIỆT, CHÚC THẦY QUA MÀN HÌNH TRỰC TUYẾN

20-11 ĐẶC BIỆT, CHÚC THẦY QUA MÀN HÌNH TRỰC TUYẾN

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, dù chưa thể tập trung tổ chức…

Xem thêm
CHÀO MỪNG CÁC BẠN SINH VIÊN KHÓA 21

CHÀO MỪNG CÁC BẠN SINH VIÊN KHÓA 21

Hòa chung không khí chào đón các bạn tân sinh viên gia nhập mái nhà…

Xem thêm
ĐỒNG HÀNH CÙNG THÀNH PHỐ MÙA DỊCH

ĐỒNG HÀNH CÙNG THÀNH PHỐ MÙA DỊCH

Trong khi các nhân viên y tế tuyến đầu đang căng mình tại các điểm…

Xem thêm
GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG – HIU

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG – HIU

Để khởi động 1 năm mới, nhiều hoạt động sôi nổi trong đó phải kể…

Xem thêm
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ SARS-CoV-2

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ SARS-CoV-2

SARS CoV-2 hay còn được biết đến với rất nhiều tên gọi : virus Vũ…

Xem thêm
Lễ kỷ niệm ngày 20/11/2020 – XNYH

Lễ kỷ niệm ngày 20/11/2020 – XNYH

Ngày 19 tháng 11 năm 2020 tâp thể giảng viên và sinh viên khoa Xét…

Xem thêm
Sinh hoạt công dân – khoa XNYH – năm 2020

Sinh hoạt công dân – khoa XNYH – năm 2020

Sau ngày lễ nhập học tại trường, các bạn tân sinh viên đã tham gia…

Xem thêm
Khai giảng-KHOA XNYH-05/10/2020

Khai giảng-KHOA XNYH-05/10/2020

Sau thời gian phải dừng các hoạt động tập thể vì tình hình dịch bệnh…

Xem thêm
Tốt nghiệp Chuyên khoa 1-k1- 31/07/2020

Tốt nghiệp Chuyên khoa 1-k1- 31/07/2020

Vào ngày 31 tháng 07 năm 2020, sau quá trình học tập và thực hành…

Xem thêm
Ngày hội tuyển sinh – HIU-TOUR – 20/06/2020

Ngày hội tuyển sinh – HIU-TOUR – 20/06/2020

Chuyến đi với trải nghiệm một ngày làm sinh viên HIU. Sáng 20 tháng 6…

Xem thêm
Hình ảnh Thực hành Bệnh viện khóa 2016

Hình ảnh Thực hành Bệnh viện khóa 2016

Sau thời gian hơn ba năm học tập tại khoa Xét nghiệm Đại học Quốc…

Xem thêm
Hội thao ĐH QT Hồng Bàng – thàng 6/2020

Hội thao ĐH QT Hồng Bàng – thàng 6/2020

Trận đấu thứ 2 của các đội bóng đá Nữ Khoa Xét nghiệm trong khuôn…

Xem thêm
Hình ảnh buổi lễ chào đón tân sinh viên năm 2019

Hình ảnh buổi lễ chào đón tân sinh viên năm 2019

Khoa Xét nghiệm Y học đã tổ chức buổi lễ chào đón tân sinh viên…

Xem thêm
Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Ngoài nhiệm vụ dạy học, các giảng viên của khoa còn đầu tư thời gian…

Xem thêm
Lễ khai mạc hội thao SV lần IV năm học 2018-2019

Lễ khai mạc hội thao SV lần IV năm học 2018-2019

Ngày 21 tháng 4 năm 2019, buổi lễ khai mạc Hội thao sinh viên của…

Xem thêm
Ngày hội thông tin – HIU Open day – Ngày 6/4/2019

Ngày hội thông tin – HIU Open day – Ngày 6/4/2019

Ngày 6 tháng 4 năm 2019, khoa Xét Nghiệm Y Học đã tổ chức gian…

Xem thêm
Ngày hội thông tin – HIU Open day – 16/3/2019

Ngày hội thông tin – HIU Open day – 16/3/2019

Ngày 16 tháng 3 năm 2019, học sinh lớp 12 của các trường THPT tại…

Xem thêm
Hình ảnh khai giảng lớp CK1-XNYH đợt 1-2

Hình ảnh khai giảng lớp CK1-XNYH đợt 1-2

Khoa Xét nghiệm Đại học Quốc tế Hồng Bàng là một trong những cơ sở…

Xem thêm
Hoạt động Chào mừng ngày 20/11/2017

Hoạt động Chào mừng ngày 20/11/2017

Trong không khí hào hứng, phấn khởi của những ngày cuối tháng 11 hàng năm,…

Xem thêm
Hình ảnh kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Hình ảnh kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Cứ vào mỗi tháng 11 hàng năm, sinh viên trong cả nước hân hoan đón…

Xem thêm
Lễ khai giảng ĐH Quốc tế Hồng Bàng 2017 – 2018

Lễ khai giảng ĐH Quốc tế Hồng Bàng 2017 – 2018

Hòa cùng không khí đón chào năm học mới đang diễn ra trên khắp cả…

Xem thêm
Đồng hành cùng hoa hậu Đại Dương 2017

Đồng hành cùng hoa hậu Đại Dương 2017

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2017, tập thể sinh viên và giảng viên của…

Xem thêm

Câu lạc bộ tiếng anh chuyên ngành HIU-EMED

Sinh viên khoa Xét nghiệm Y học tự hào giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của khoa.

Qua ống kính sáng tạo của sinh viên, cơ sở vật chất và hoạt động giảng dạy của khoa được mô tả rõ nét và sinh động hơn.

Tổng quan hoạt động khoa Xét nghiệm Y học 

Hoạt động học tập, tham gia ngoại khóa, thực tập tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban chủ nhiệm

Họ và Tên Chức năng Email Số điện thoại
PGS.TS Hà Thị Anh Trưởng khoa [email protected] 0775505488
ThS Vũ Hồng Hải Phó khoa. [email protected] 0988439587

Liên hệ khoa Xét Nghiệm Y học

Họ và Tên Chức năng Email Số điện thoại
Trần Thị Mỹ Hạnh Thư ký phụ trách đào tạo. [email protected] 0982187943
Trịnh Thị Thương Thư ký phụ trách công tác sinh viên. [email protected] 0989939654
Lê Phúc Hậu Thư ký phụ trách thực hành BV. [email protected] 0326223534

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172