Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Thông báo

♦  Thông báo về việc thi kết thúc học phần Lý thuyết Giáo dục Quốc phòng – An ninh áp dụng cho sinh viên đại học chính quy Khóa 2023

♦  Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học Thực hành Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Đợt 2 áp dụng cho SV đại học chính quy Khóa 2023

♦  Thông báo về việc tổ chức kế hoạch đào tạo, đăng ký học phần và đóng học phí Hệ liên thông – Học kỳ 2 năm học 2023-2024

♦  Thông báo về việc tổ chức kế hoạch đào tạo, đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2023-2024

♦  Danh sách sinh viên được gia hạn học lý thuyết Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Đợt 1 – Khóa 2023)

♦  Danh sách sinh viên Khóa 2023 học thực hành Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Đợt 2 (Từ ngày 21/11 đến ngày 01/12/2023)

♦  Thông báo về việc điều chỉnh hình thức tổ chức lớp học lại sang hình thức tổ chức lớp học lại theo yêu cầu

♦  Thông báo về việc hướng dẫn học Lý thuyết – Giáo dục Quốc phòng – An ninh áp dụng cho sinh viên đại học chính quy Khóa 2023

♦  Hướng dẫn học và làm kiểm tra Lý thuyết Giáo dục Quốc phòng – An ninh

♦  Thông báo về việc học Giáo dục Quốc Phòng – An ninh áp dụng cho sinh viên đại học chính quy Khóa 2023

♦  Thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ I năm học 2023-2024

♦  Thông báo về việc tổ chức kế hoạch đào tạo, đăng ký học phần và đóng học phí – Học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Các thông báo khác

Chức năng

Phòng Đào tạo đại học là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ về công tác đào tạo đại học; thực hiện việc xây dựng, phát triển, quản lý các chương trình đào tạo chính quy ở bậc đại học; đảm bảo quá trình tổ chức đào tạo của Trường được vận hành đúng theo các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

Nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Ban Giám Hiệu

a. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về học vụ liên quan đến đào tạo bậc đại học theo quy định hiện hành;

b. Xây dựng chiến lược đào tạo; đóng ngành/chuyên ngành không hiệu quả; mở ngành/chuyên ngành đào tạo mới;

c. Xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng, phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Trường và đáp ứng yêu cầu xã hội.

2. Triển khai thực hiện

2.1 Công tác đào tạo

a. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập tổng thể theo từng năm học, học kỳ cho các loại hình đào tạo bậc đại học;

b. Tổ chức, triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập, kế hoạch thi học kỳ,…;

c. Tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập theo hệ thống tín chỉ, quản lý thời khóa biểu cá nhân của sinh viên; tập huấn các cố vấn học tập;

d. Lập thời khóa biểu, bố trí phòng học; xác nhận việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên

2.2 Công tác tổ chức thi

a. Cung cấp cho các đơn vị liên quan danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi;

b. Phối hợp với Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng tổ chức thi hết môn, chấm thi học kỳ và thẩm định tính chính xác việc chấm bài thi.

2.3 Công tác quản lý sinh viên, văn bằng, chứng chỉ

a. Quản lý kết quả tuyển sinh, kết quả học tập để xác nhận bảng điểm, xét tốt nghiệp;

b. Xem xét các loại văn bằng, chứng chỉ đầu vào và đề xuất miễn giảm môn học cho sinh viên;

c. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xét chọn các học bổng, tài trợ cho sinh viên;

d. Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên và thu hồi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

3. Giám sát, kiểm tra, phối hợp

a. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và lịch trình giảng dạy của giảng viên; xác nhận việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên;

b. Phối hợp với các Khoa tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phổ biến các kinh nghiệm đào tạo;

c. Tham gia với các đơn vị để tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hàng năm.

Tổ chức phòng

ThS. LÊ MINH TRUNG
Phó trưởng phòng phụ trách

Công tác phụ trách

– Công tác tuyển sinh, nhập học hệ liên thông, văn bằng 2
– Xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo trình độ đại học
– Công tác tổ chức đăng ký học phần
– Công tác khảo thí hệ liên thông, văn bằng 2
– Triển khai xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý đào tạo
– Đầu mối liên hệ TT GDQP đưa SV đi học tại trung tâm
– Lên kế hoạch công tác hàng tuần của đơn vị
– Phụ trách công tác báo cáo thống kê
– Xử lý các vấn đề được Hiệu trưởng ủy quyền (ký bảng điểm, chứng nhận văn bằng, bảng kết qủa học tập, TKB, chuyển điểm…)
ThS. HUỲNH HOA HỒNG MY
Phó trưởng phòng

Công tác phụ trách

– Công tác tổ chức lễ tốt nghiệp, quản lý và cấp phát văn bằng;
– Công tác xử lý học vụ;
– Công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh; bảo lưu khác, công tác xét chuyển khoá, chuyển hệ, chuyển trường;
– Theo dõi giờ giấc lao động của CBVC;
– Quản lý kết quả học tập;
– Công tác xét tốt nghiệp;
– Công tác kiểm định;
– Quản lý các website đơn vị;
– Quản lý tài sản của đơn vị;
– Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng đơn vị.
TRẦN THỊ THI THI
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

Phụ trách các đầu công việc: Khoa Y, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Khoa Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo

– Công tác xếp thời khóa biểu

– Công tác tổ chức đăng ký học phần

– Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan

– Theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương

– Tổng hợp thống kê, báo cáo về Kế hoạch đào tạo

– Phối hợp xử lý các vấn đề về học vụ sinh viên

– Phối hợp tư vấn tuyển sinh

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

Phụ trách các đầu công việc: Khoa Công nghệ - Kỹ Thuật, Khoa Khoa học và xã hội, Viện Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo

– Công tác xếp thời khóa biểu

– Công tác tổ chức đăng ký học phần

– Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan

– Theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương

– Phối hợp xử lý các vấn đề về học vụ sinh viên

– Phối hợp tư vấn tuyển sinh

NGUYỄN THỊ HOÀI AN
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

Phụ trách các đầu công việc: Khoa Kinh tế - Quản trị, Bộ môn Giáo dục thể chất, Hệ liên thông (Dược, Điều Dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Ngôn ngữ Anh)

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo

– Công tác xếp thời khóa biểu

– Công tác tổ chức đăng ký học phần

– Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan

– Theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương

– Phối hợp xử lý các vấn đề về học vụ sinh viên

– Phối hợp tư vấn tuyển sinh

NGÔ VĂN HOÀNG
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

Phụ trách các đầu công việc: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế

– Phụ trách tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét tuyển liên thông, Văn bằng 2

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo

– Công tác xếp thời khóa biểu

– Công tác tổ chức đăng ký học phần

– Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan

– Theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương

– Phối hợp quản lý các lớp Văn bằng 2 – Ngôn ngữ Anh

– Phối hợp giám sát hoạt động giảng dạy

– Phối hợp xử lý các vấn đề về học vụ sinh viên

– Hỗ trợ công tác in ấn văn bằng, chứng chỉ

LÊ NGỌC DOANH
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

Phụ trách các đầu công việc: Khảo thí, tổ chức lớp học lại

– Phụ trách công tác khảo thí hệ liên thông, văn bằng 2

– Phụ trách tổ chức các lớp học lại, học lại theo yêu cầu

– Công tác xếp thời khóa biểu

– Công tác tổ chức đăng ký học phần

– Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan

– Theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương

– Phối hợp quản lý các lớp Văn bằng 2 – Ngôn ngữ Anh

– Phối hợp giám sát hoạt động giảng dạy

– Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét tuyển liên thông, Văn bằng 2

– Hỗ trợ công tác in ấn văn bằng, chứng chỉ

NGUYỄN HOÀNG MỸ CHINH
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

Phụ trách các đầu công việc: Khoa Y, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Khoa Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học

– Tổng hợp thống kê, báo cáo về giờ giảng của giảng viên

– Phụ trách tổng hợp giờ giảng của giảng viên

– Phụ trách quản lý hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chi tiết cơ sở thực hành bệnh viện

– Phụ trách theo dõi và quản lý hợp đồng thỉnh giảng

– Phụ trách xử lý học vụ sinh viên

– Quản lý công tác thu – chi đơn vị theo các khoản thu – chi đã được phê duyệt của nhà trường

– Hỗ trợ công tác quản lý kết quả học tập sinh viên;

– Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét tuyển liên thông, Văn bằng 2

NGUYỄN CHÂU NGỌC THẢO
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

Phụ trách các đầu công việc: Khoa Công nghệ - Kỹ Thuật, Khoa Khoa học và xã hội, Viện Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Khoa Kinh tế - Quản trị, Bộ môn Giáo dục thể chất, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế

– Phụ trách quản lý kết quả học tập; Xét học vụ sinh viên;

– Phụ trách quyết định chuyển điểm, công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

– Phụ trách Công tác xét tốt nghiệp; tổ chức lễ tốt nghiệp,

– Phụ trách cấp giấy chứng nhận hoàn thành, chưa hoàn thành khóa học

– Phụ trách cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

– Phụ trách Quyết định thành lập hội đồng chấm khóa luận, đồ án cuối khóa

– Hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh

– Hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng

HOÀNG THỊ ANH MAI
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

– Phụ trách phát bằng tốt nghiệp

– Phụ trách phát chứng chỉ GDTC, GDQP

– Phụ trách in bảng điểm cho sinh viên

– Phụ trách chấm công cho phòng

– Theo dõi và quản lý định mức văn phòng phẩm

– Hỗ trợ xác minh văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp

– Hỗ trợ quản lý, lưu trữ văn bản hành chính của phòng

NGUYỄN PHÚC VINH
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

– Công tác tiếp nhận và xử lý các trường hợp trở lại học tập, bảo lưu, thôi học, gia hạn bảo lưu, chuyển ngành, chuyển trường, chuyển lớp, chuyển chương trình học.

– Phụ trách công tác in văn bằng, chứng chỉ.

– Phụ trách công tác giám sát học đường.

– Tiếp nhận và xử lý các trường hợp nghỉ, bù của giảng viên.

– Tiếp nhận và xử lý các trường hợp cấp phòng học cho các đơn vị.

– Hỗ trợ in ấn, cấp phát bảng điểm cho sinh viên

– Hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh;

NGUYỄN MINH ĐOAN
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

– Phụ trách công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của phòng

– Phụ trách quản lý tài sản của đơn vị;

– Phụ trách quản lý điện thoại phòng Đào tạo

– Quản lý email đơn vị ([email protected];
[email protected])

– Phụ trách thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ

– Phụ trách quản lý, sắp xếp, số hóa, scan file, lưu trữ hồ sơ hành chính của phòng

– Hỗ trợ in bảng điểm cho sinh viên

– Hỗ trợ công tác in ấn văn bằng, chứng chỉ

– Hỗ trợ công tác giám sát hoạt động giảng dạy

– Hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh

LƯƠNG ĐỨC THUẦN
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

– Phụ trách công tác học vụ, tài chính.

– Phụ trách tổng hợp giờ giảng của giảng viên.

– Hỗ trợ in bảng điểm cho sinh viên.

– Hỗ trợ công tác in ấn văn bằng, chứng chỉ.

– Hỗ trợ công tác giám sát hoạt động giảng dạy.

– Hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh.

– Hỗ trợ công tác khảo thí hệ liên thông, văn bằng 2

VÕ AN BÌNH
Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

Công tác phụ trách

Phụ trách tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét tuyển liên thông, Văn bằng 2

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo

– Phối hợp quản lý các lớp Văn bằng 2 – Ngôn ngữ Anh

– Phối hợp giám sát hoạt động giảng dạy

CÁC QUY CHẾ/QUY ĐỊNH

+ Quyết định số 800/QĐ-HIU ngày 01/8/2023 về việc ban hành Quy định tổ chức dạy – học trực tuyến của liêng-cào tố

+ Quyết định số 700/QĐ-HIU ngày 28/6/2023 về việc ban hành Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ Đại học

+ Quy định số 441 ngày 02/11/2021 Vv Điều chỉnh, bổ sung quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Căn cứ trên QĐ số 446 ngày 19/08/2019_Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHQT Hồng Bàng)

+ QĐ số 233 ngày 01/07/2021 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.

+ Quyết định số 116 ngày 12/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập

+ Quy định số 56 ngày 26/02/2021 về việc ban hành quy định về quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ

+ Quy định số 53 ngày 25/02/2021 về việc ban hành quy định về xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp

+ Quyết định số 101 ngày 12/05/2020 về việc ban hành danh sách đào tạo song bằng

+ QĐ số 68 ngày 04/03/2020 về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến

+ Quyết định số 446 ngày 19/08/2019_Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHQT Hồng Bàng

Cấp Bằng/Chứng chỉ

Bước 1: Đóng lệ phí nhận Bằng/Chứng chỉ tại Phòng Tài chính Kế toán (Tầng 3).
Bước 2: Nộp Biên lai lệ phí và CMND/CCCD/Thẻ sinh viên tại Phòng Đào tạo Đại học (Tầng 2)
Lưu ý: Trường hợp nhận thay Bằng/Chứng chỉ phải có:
– Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương
– Bản photo công chứng CMND/CCCD của người ủy quyền & người được uỷ quyền.

Cấp Bảng điểm

Bước 1: Đóng lệ phí cấp bảng điểm tại Phòng Tài chính Kế toán (Tầng 3) (10.000đ/bảng)
Bước 2: Nộp Biên lai đóng lệ phí tại Phòng Đào tạo Đại học (Tầng 2)
Bảng điểm sẽ được trả lại cho sinh viên mỗi ngày vào lúc: 9h00’, 11h30’, 14h30’ và 16h45’.

Liên hệ

Giờ làm việc: 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00

Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00

Liên hệ:

Số điện thoại: 028 7308 3456 (Ext: 3402)

Email: [email protected][email protected]

Tầng 2, Tòa nhà HIU, 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172