Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

Phòng Quản lý Khoa học – Tạp chí Khoa học

Quản lý Khoa học

Phòng Quản lý khoa học – Tạp chí Khoa học là đơn vị tham mưu trực tiếp cho Ban Giám hiệu Nhà trường trong các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế để đưa ra định hướng phù hợp. Phòng Quản lý khoa học – Tạp chí Khoa học tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển hoạt động QLKH, Tạp chí Khoa học dài hạn, trung hạn kế hoạch hàng năm của Nhà trường. Cùng với các hoạt động điều phối sử dụng hiệu quả nguồn lực cho việc đầu phát triển hoạt động KHCN của Nhà trường.

Tạp chí Khoa học Trường ĐHQT Hồng Bàng

Tạp chí Khoa học liêng-cào tố ra đời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, trao đổi, giới thiệu các thành tựu khoa học, kỹ thuật của Nhà trường và các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học có liên quan. Hướng tới, Tạp chí mong muốn nhận được nhiều hơn nữa các bài viết mới với nhiều chủ đề đa dạng hơn, và phong phú hơn, các bài báo trao đổi học thuật, đưa ra các vấn đề tranh luận mang tính chất thời sự nhằm thúc đẩy tiếp tục công cuộc đổi mới nhiều mặt ở Việt Nam.

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172