Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

ThS. Hoàng Ngọc Long

Thông tin chung


Học vấn


 • Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin, (2013 – 2015)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin – Mạng máy tính, (2004 – 2009)

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
– Nelson Mandela

Nghề nghiệp


Nghiên cứu


 • Khoa học dữ liệu (Data Science)
 • Công nghệ phần mềm

Giảng dạy


 • Tin học đại cương
 • Ngôn ngữ lập trình Java
 • Ngôn ngữ lập trình Java 2
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Công nghệ .NET
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ điều hành
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Công bố


Hội thảo:

 • Ha Manh Tran, Sinh Van Nguyen, Khoi Duy Vo, and Long Ngoc Hoang. A Comparison of Machine Learning Techniques for Fault Data Analysis. Symposium on Computer Science and Engineering (): Science & Technology Development Journal — Engineering & Technology, Vol 1, Issue 1, 2019
 • Ha Manh Tran and Long Ngoc Hoang. Fault Resolution System for Inter-Cloud Environment. International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2013) – ISSN: 0866 708X – Oct, 2013

Sở thích


 • Đọc sách
 • Bóng đá

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172