Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn

tran_manh_ha

Thông tin chung


 • Đơn vị: liêng-cào tố
 • Địa chỉ: Tầng 15, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn CNTT, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; Trưởng ngành Trí tuệ nhân tạo
 • Email: [email protected]

Học vấn


 • Tiến sĩ chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM. (Năm cấp bằng (2003)
 • Thạc sĩ Tin học. Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. (Năm tốt nghiệp 1985)
 • Cử nhân Toán Học,Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Năm tốt nghiệp 1985)

Nghề nghiệp


 • Trưởng ngành Trí tuệ Nhân tạo, Giảng viên cao cấp. (liêng-cào tố ), từ 03/2020
 • Trưởng Bộ môn Trí tuệ nhân tạo. (Trường Đại học Mở TPHCM), 08/2019 – 02/2020.
 • Trưởng khoa Khoa học Kỹ thuật. (Trường Đại học Hoa Sen), 09/2018 – 07/2019.
 • Giảng viên chính; phó trưởng khoa Công nghệ phần mềm. (Trường Đại học CNTT – ĐHQG TPHCM), 2006-2018.
 • Giảng viên chính, trưởng bộ môn, kiêm phó giám đốc. (Trung tâm Phát triển CNTT – ĐHQG TPHCM), 2004-2006.
 • Giảng viên chính; trưởng bộ môn. (Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM), 2003-2004.
 • Giảng viên, phó trưởng Bộ môn. (Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM), từ năm 2001

Nghiên cứu


 • Phát triển các thành phần tri thức hàm và toán tử trên mô hình tri thức các đối tượng tính toán.
 • Nghiên cứu phát triển các Ontology cho biểu diễn tri thức và các ứng dụng
 • Mô hình Tri thức các Đối tượng Tính toán.
 • Mạng tính toán và ứng dụng

Giảng dạy


 • Đại học: Nhập môn Công nghệ tri thức, Nhập môn trí tuệ nhân tạo, Toán rời rạc
 • Sau đại học: Phương pháp toán học cho tin học, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ tri thức.

Công bố


Sách:

 • Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Đình Hiển: Các hệ cơ sở tri thức. NXB ĐHQG TP.HCM, 2017.
 • Đỗ văn Nhơn. Biểu diễn tri thức và suy luận. NXB ĐHQG TP.HCM, 2016. (Sách chuyên khảo)
 • Đỗ văn Nhơn, Trịnh Quốc Sơn. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. NXB ĐHQG TP.HCM, 2015.

Tạp chí:

 • Do Van Nhon, A semantic document retrieval system with semantic search technique based on knowledge base and graph representation. Proceedings of International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, Granada, Spain.
 • Do Van Nhon, Solving problems on a knowledge model of operators and application, Int. J. Digital Enterprise Technology, Vol. 1, Nos. 1/2, pp.37–59 (2018)
 • Do Van Nhon, Ali Selamat, Knowledge-Based model of Expert Systems using Rela-model. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (IJSEKE).
 • Do Van Nhon, Knowledge Representation Method for designing an Intelligent Tutoring System in learning of course about algorithms. Proceedings of 2019 25th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC 2019), Ho Chi Minh, Vietnam.
 • Do Van Nhon, A method for designing domain-specific document retrieval systems using semantic indexing. International Journal of Advanced Computer Science and Applications.
 • Do Van Nhon, A method of ontology integration for designing Intelligent Problem Solvers. Journal of Applied Sciences
 • Do Van Nhon, A method for knowledge representation to design Intelligent Problems Solver in mathematics based on Rela-Ops model. Journal IEEE Access

Hội thảo:

 • Do Van Nhon, A Method for Designing the Intelligent System in Learning of Algorithms. International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, Kuching, Malaysia.
 • Do Van Nhon, A Consulting System for Estimating Costs of an Information Technology Hardware Project based on Law of Public Investment.  Proceedings of 7th IEEE International Conference on System Science and Engineering, Quang Binh, Vietnam
 • Do Van Nhon, A method for Representation the Knowledge of Functions and Operators and Application. Proceedings of 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing, Da Lat, Vietnam.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172