Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

PGS. TS. Richard Xu


University of Technology Sydney, Australia

Là Phó giáo sư và Giám đốc của Industry Analytics and Visualisation, đồng thời là người sáng kiến ​​DataLounge của Khoa Kỹ thuật & CNTT, tôi liên tục điều hướng giữa các nhu cầu phát triển nghiên cứu máy học nổi tiếng thế giới và tìm kiếm các ứng dụng thực tế trong các tình huống thực tế của ngành. Tôi quản lý một nhóm gồm 25 học giả, Postdoc, nghiên cứu sinh và kỹ sư; áp dụng trí tuệ và tài năng của họ vào một loạt các dự án công nghiệp cho chính phủ và doanh nghiệp.

Vị trí đảm nhiệm

  • Associate Professor, School of Electrical and Data Engineering
  • Core Member, Global Big Data Technologies
  • Associate Member, AAI – Advanced Analytics Institute

Email: [email protected]
Phone: +61 2 95144587
Website:

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172