Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

PGS.TS. Trần Mạnh Hà

tran_manh_ha

Thông tin chung


 • Đơn vị: liêng-cào tố
 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Email: [email protected]

Học vấn


 • Tiến sĩ Khoa học Máy tính, , Đức (2006-2009)
 • Thạc sĩ Khoa học Máy tính, , Anh (2003-2004)
 • Kỹ sư Công nghệ Thông tin, , Việt Nam (1994-1999)

Nghề nghiệp


 • Phó Giáo sư Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019 (giảng viên thỉnh giảng từ 01/03/2021)
 • Phó Giáo sư Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc tế ĐHQG-TPHCM, 2016
 • Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc tế ĐHQG-TPHCM, 2009
 • Nghiên cứu viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Jacobs, Đức, 2006-2009
 • Nghiên cứu viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Twente, Hà Lan, 2004-2006
 • Trợ giảng Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Birmingham, Anh, 2003-2004
 • Kỹ sư phần mềm công ty Nortel Networks (Mĩ, Canada), TCS (Ấn Độ), 1999-2003

Nghiên cứu


 • Mạng máy tính, quản lí mạng, bảo mật mạng, quản lí lỗi mạng
 • Hệ thống phân tán, tính toán song song, tính toán phân tán, tính toán di động
 • Truy xuất thông tin, phân tích dữ liệu lớn, công nghệ tìm kiếm và Internet

Giảng dạy


 • Đại học: Hệ điều hành, Hệ thống phân tán, Hệ thống cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Quản lí hệ thống thông tin, Giao thức mạng, Lập trình mạng, Lập trình hệ thống, Khai thác dữ liệu
 • Sau đại học: Mạng nâng cao, Quản lí mạng, Tính toán phân tán, Hệ điều hành nâng cao

Sở thích


 • Marathon: (21km), ()
 • Sodoku

Công bố ()


Sách:

 • Nguyễn Văn Sinh, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Thi Thanh Sang, Nguyễn Minh Quân: Nền tảng toán học trong công nghệ thông tin. Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM, 2018.
 • Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Thị Thanh Sang, Trần Mạnh Hà: Xây dựng ứng dụng web cho thương mại điện tử trên Netbeans. Nhà xuất bản Xây dựng, 2017.
 • Nguyễn Văn Sinh, Trần Mạnh Hà, Huỳnh Khả Tú: Công nghệ thông tin – Định hướng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2016.

Tạp chí:

 • S.V. Nguyen, H.M. Tran: An Automated Fault Detection System For Communication Networks And Distributed Systems. Applied Intelligence, Springer, 2021
 • H.M. Tran, S.T. Le, S.V. Nguyen, P.T. Ho: An Analysis of Software Bug Reports Using Machine Learning Techniques. Springer Nature Computer Science 1(1): 4:1-4:11, Springer, 2020
 • H.M. Tran, S.V. Nguyen, S.T. Le, Q.T. Vu: Applying Data Analytic Techniques for Fault Detection. Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems () 31:30-46, Springer, 2017

Hội thảo:

 • T.K. Huynh, H.D. Le, S.V. Nguyen, H.M. TranApplying Peer-to-Peer Networks for Decentralized Customer-to-Customer Ecommerce Model. 7th International Conference on Future Data and Security Engineering (), Springer, 2020
 • H.M. Tran, S.T. Le, S.V. Nguyen, H.D. Le: A Web-Based Management System for Software Defined Network Controllers. International Conference on Advanced Computing and Applications ():1-6, IEEE, 2019
 • H.M. Tran, S.V. Nguyen, and T.Q. Le. An Analysis of Software Bug Reports Using Random Forest. 5th International Conference on Future Data and Security Engineering (), Springer, 2018.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172